Regulamin

REGULAMIN PROMOCJI „BZYK DLA PŁOŃSKA”

§ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji jest: MALINOWY BZYK, DALANÓWEK 43A 09-100 PŁOŃSK NIP 118-119-87-90
Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby mieszkające na terenie MIASTA PŁOŃSK. 
Czas trwania promocji: Zamówienia z uwzględnieniem PROMOCJI „BZYK DLA PŁOŃSKA” można składać do dnia 15.10.2022r.


§ WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Promocji za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 
Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która zawrze, zgodnie z Regulaminem, ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usług (usług przygotowania i dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego) realizowanych przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie o świadczenie Usługi zawartej zgodnie z Regulaminem) w czasie trwania promocji.
 Warunkiem skorzystania z PROMOCJI „BZYK DLA PŁOŃSKA” jest  posiadanie adresu znajdującego się w obszarze administracyjnym dla MIASTA PŁOŃSK.

→
§ ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

Promocja „BZYK DLA PŁOŃSKA” obejmuje zniżki na usługi BZYK FIT dla osób, które posiadają adres na terenie miasta PŁOŃSK. 
→
Zniżka wynosi  2 zł mniej za każdy zestaw (dzień diety) z cateringu BZYK FIT. 

Z promocji mogą skorzystać jedynie osoby, które złożą zamówienie w czasie trwania promocji. 

Oferta promocyjna łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w cateringu dietetycznym BZYK FIT z wyłaczeniem Lunch Boxów Lunch Bzyk oraz zestawów testowych.
Aby skorzystać z promocji i złożyć zamówienie należy użyć kodu rabatowego „PŁOŃSK” na www.bzykfit.pl lub skontaktować się z naszym telefonicznym biurem obsługi klienta czynnym poniedziałek -piątek w godz 9.00-17.00 pod nr 509 090 984.

§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności promocyjnych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu jego opublikowania na www.bzykfit.pl