Regulamin

REGULAMIN PROMOCJI „PROMOCJA NA NOWY ROK”

§ POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji jest: MALINOWY BZYK, DALANÓWEK 43A 09-100 PŁOŃSK NIP 118-119-87-90
2. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby posiadające adresy w strefie dostaw cateringu Bzyk Fit (wykaz miejscowości dostępny jest na stronie internetowej https://bzykfit.pl/gdzie-dowozimy/) 
4. Czas trwania promocji: PROMOCJA NA NOWY ROK obowiązuje na zamówienia złożone w dniach 27.12.22 – 15.01.23.
 

§ WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Promocji za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 
2. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która zawrze, zgodnie z Regulaminem, ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usług (usług przygotowania i dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego) realizowanych przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie o świadczenie Usługi zawartej zgodnie z Regulaminem) w czasie trwania promocji.
3. Uczestnik promocji otrzyma dodatkowy 1 dzień diety gratis wyłącznie po złożeniu i opłaceniu zamówienia na minimum 10 dni dowolnej diety z oferty cateringu Bzyk Fit. 
4. Za każde zakupione i opłacone 10 dni diety, uczestnik promocji dostaje 1 dzień diety gratis. 
5. Z promocji wyłączone są zestawy lunchowe "Lunch Bzyka".


§ ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Z promocji mogą skorzystać jedynie osoby, które złożą i opłacą zamówienie w czasie trwania promocji (w dniach 27.12.22 – 15.01.23.)
2. Cena za dietę jest liczona wg cennika standardowego za dzień i łączy się z innym promocjami. 
3. W przypadku rezygnacji z zamówienia, zwrot kosztów następuje wyłącznie za opłacone i niezrealizowane dostawy diety. Zwrot za 1 gratisowy dzień diety jest niemożliwy.
4. Aby skorzystać z promocji i złożyć zamówienie należy w dniach w dniach 27.12.22 – 15.01.23. skontaktować się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem telefonu: 509 090 984.


§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności promocyjnych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu jego opublikowania.