Regulamin

REGULAMIN PROMOCJI „NOWE DOMOWE”

§ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji jest: MALINOWY BZYK, DALANÓWEK 43A 09-100 PŁOŃSK NIP 118-119-87-90
Czas trwania promocji: Zamówienia z uwzględnieniem PROMOCJI „NOWE DOMOWE” można składać do dnia 31.10.2022r.


§ WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Promocji za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 
Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która zawrze, zgodnie z Regulaminem, ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usług (usług przygotowania i dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego) realizowanych przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie o świadczenie Usługi zawartej zgodnie z Regulaminem) w czasie trwania promocji.
 Warunkiem skorzystania z PROMOCJI „NOWE DOMOWE” jest  posiadanie adresu znajdującego się w strefie dostaw cateringu dietetycznego BZYK FIT

→
§ ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

→
Zniżka wynosi  6 zł mniej za każdy zestaw (dzień diety) NOWE DOMOWE z cateringu BZYK FIT. Koszt dziennego zestawu dla jednej osoby po uwzględnieniu promocji wynosi „59 zł” dla diety 2500 kcal oraz „51 zł” dla diety 1600 kcal .  

Z promocji mogą skorzystać jedynie osoby, które złożą zamówienie w czasie trwania promocji tj.do dnia 31.10.2022.

Oferta promocyjna łączy się z promocją „BZYK DLA PŁOŃSKA”, ale nie łączy się  z innymi zniżkami.
Aby skorzystać z promocji należy złożyć zamówienie przez stronę internetową https://bzykfit.pl/, przez aplikację mobilną „BZYK FIT” lub kontaktując się z naszym telefonicznym biurem obsługi klienta pod nr 509 090 984 czynnym od poniedziałku do piątku w godz 9.00-17.00.

§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności promocyjnych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu jego opublikowania na www.bzykfit.pl