REGULAMIN PROMOCJI „KOLEJNE TANIEJ ”

§ POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji jest: BZYK FIT M.S. MALINOWSCY S.C., Bońki, ul.
Osiedlowa 1, 09-100 Płońsk NIP: 5671929429

2. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby posiadające adresy w strefie dostaw
cateringu Bzyk Fit (wykaz miejscowości dostępny jest na stronie internetowej
https://bzykfit.pl/gdzie-dowozimy/)

3. Czas trwania: promocja ‘’KOLEJNE TANIEJ’’ Trwa do odwołania przez organizatora.

§ WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada
pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Promocji za zgodą swojego przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, która zawrze, zgodnie z
Regulaminem, ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usług (usług przygotowania i
dostawy posiłków w ramach cateringu dietetycznego) realizowanych przez
Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie o
świadczenie Usługi zawartej zgodnie z Regulaminem) w czasie trwania promocji.

3. Uczestnik promocji po złożeniu i opłaceniu zamówienia na minimum 30 dni dowolnej
diety(nie dotyczy Lunch Bzyka oraz Detox Sokowy)  z oferty cateringu Bzyk Fit, otrzyma zniżkę w wysokości 50 zł na kolejne
zamówienie, która jest ważna 2 miesiące od momentu zakupu diety.

§ ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Z promocji mogą skorzystać jedynie osoby, które złożą zamówienie w czasie trwania
promocji.

2. Cena za dietę jest liczona wg cennika standardowego za dzień i łączy się z innym
promocjami.

3. W przypadku rezygnacji z zamówienia, zwrot kosztów następuje wyłącznie za
opłacone i niezrealizowane dostawy diety.

4. Aby skorzystać z promocji należy złożyć i opłacić zamówienie . Poprzez kontakt z
naszym biurem obsługi klienta pod numerem telefonu: 509 090 984 lub przez stronę
internetową i aplikację Bzyk Fit. Rabat na kolejne zamówienie nie naliczy się
automatycznie, w tym celu należy skontaktować się z naszym BOK.

§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności promocyjnych.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu jego opublikowania.